Co to jest kredyt budowlany i jak się o niego starać?

kredyt budowlany

Kredyty na budowę domu tzw. budowlane udzielane są osobom fizycznym i prawnym. Podejmują je głównie przedsiębiorcy, gdyż spłata takiej pożyczki rozłożona jest na długi okres czasu, przeważnie na kilka lat, a zabezpieczeniem jest hipoteka domu lub działka.

Osoba starająca się o taką formę pożyczki musi spełnić określone wymagania i dostarczyć odpowiednie dokumenty, które w zależności od banku się różnią. Głównymi punktami, które trzeba spełnić i dostarczyć do banku, aby otrzymać kredyt jest w przypadku inwestora odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której budowany jest obiekt. Pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o stanie zaawansowania budowy i wszelkich związanych z tym opłatach. Umowa kupna i sprzedaży oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów zeznanie podatkowe za ubiegły rok i o niezaleganiu z płatnościami dla Urzędu Skarbowego i ZUS. Po dostarczeniu tych i innych wymaganych dokumentów bank ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o przyznanie kredytu. Oprocentowanie kredytu budowlanego jest zmienne i zależy w głównej mierze od stopy procentowej. Kredyt taki udzielany jest przeważnie w walucie polskiej i nie może on przekroczyć 70% planowanych kosztów budowy.

Coraz trudniej uzyskać kredyt, a kredyt hipoteczny – szczególnie trudno. Zapewne dlatego, że kredyt ten przyznawany jest na wiele lat, maksymalnie nawet na lat czterdzieści (choć podobno mieli skrócić ten maksymalny okres kredytowania). Banki jakby robiły na złość kredytobiorcom i sobie też, bo wystarczy utrata pracy i w ogóle pogorszenie się zdolności kredytowej a kredyt może zostać przez bank wypowiedziany: http://kredo.net.pl/wypowiedzenie-umowy-kredytu-z-powodu-pogorszenia-sie-zdolnosci-kredytowej/

Poprzez fanaberie banków a w zasadzie fanaberie Komisji Nadzoru Finansowego, wielu młodym osobom, młodym rodzinom przyjdzie latami gnieździć się u rodziców bądź w wynajmowanej norze za którą muszą słono płacić, bo kredyty bo uzyskanie kredytu hipotecznego jest poza ich zasięgiem. Niełatwo też dostać inny rodzaj kredytu w banku, na przykład kredyt gotówkowy. Dzięki takiemu podejściu banków i KNF zarabiają parabanki i świetnie prosperują, bo nie mają strat na pożyczkach dla zadłużonych ale przeciwnie, zyski.

Dodaj komentarz