Scoring – na czym to polega

Pewnie nie wszystkie osoby interesujące się kredytami wiedzą, że aby ocenić, czy dany klient jest wiarygodny i czy warto przyznać mu kredyt oraz nie wiąże się to z ryzykiem zbyt dużym, by bank mógł sobie na to pozwolić, banki stosują punktową metodę oceny wiarygodności każdej osoby ubiegającej się o kredyt. Metoda ta, zwana scoringiem kredytowym, polega na tym, że wnioskodawcy przyznaje się punkty na podstawie jego danych osobistych oraz majątkowych. Dane te wnioskodawca musi umieścić w wypełnianej przez siebie karcie scoringowej. Zebrane według tej metody punkty po zsumowaniu oddają miarę oceny ryzyka związanego z potencjalnym kredytobiorcą – metoda ta jest nazywana scoringiem aplikacyjnym. Inną powszechnie wykorzystywaną przez banki metodą jest analiza historii kredytowej, czyli tzw. scoring behawioralny. Analiza scoringowa karty aplikacyjnej odbywa się poprzez zastosowanie metod statystycznych, co przyspiesza i znacznie usprawnia całą, dość przecież skomplikowaną, procedurę kredytową. Cechom kredytobiorcy przypisywane są punkty według właściwie ustalonej skali. Pod uwagę brane są m. in. takie cechy wnioskodawcy jak zawód, wykształcenie, status mieszkaniowy, okres zamieszkania pod obecnym adresem, wysokość miesięcznych dochodów, wiek i stan cywilny, liczba osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy, a także posiadane przez wnioskodawcę rachunki bankowe.

2 komentarze do wpisu „Scoring – na czym to polega”

  1. Od dwóch miesięcy mam umowę na czas nieokreślony w firmie która jest niestety niewielka gdyż razem z właścicielem jest nas trzech, branża remontowo budowlana. Firma istnieje niecałe dwa lata. Ktoś mi powiedział, że z powodu tego że firma jest niewielka i młoda, mogę mieć problem z otrzymaniem kredytu gotówkowego w banku pomimo faktu, że mam już umowę o prace na czas nieokreślony. Czy rzeczywiście tak jest?

    • Wpływ na decyzję o przyznaniu kredytu (we wnioskowanej wysokości tegoż) ma przede wszystkim wysokość udokumentowanych dochodów, to czy umowa o pracę jest na czas nieokreślony, historia kredytowa w BIK (czy w przeszłości były zaciągnięte kredyty i czy nie było opóźnień w spłacie rat oraz czy aktualnie są zaciągnięte kredyty) oraz również, ranga zakładu pracy. Istotnie, dla banku może oznaczać ryzyko fakt, że zakład pracy zatrudniający Pana jest niewielki i działa na rynku stosunkowo krótko; chodzi tu oczywiście o ryzyko upadku firmy, zwolnienia pracownika. Może to negatywnie zaważyć w kwestii przyznania kredytu (we wnioskowanej wysokości).

Dodaj komentarz